Nieuws

Nieuws

Nieuws

30 jan

Narratieve Benadering bij korsakov

Tijdens de meest recente bijeenkomst van geestelijk verzorgers en maatschappelijk werkers van het Korsakov Kenniscentrum lag het accent op de narratieve benadering bij korsakov. Resi Botteram, psycholoog van SRVZ uit Koudekerke gaf er een presenta...

29 jan

Wetenschapsforum Korsakov Kenniscentrum biedt nuttige inzichten

Tijdens het Wetenschapsforum van het KKC, op 10 december 2020, kregen de deelnemers eeninformatieve middag voorgeschoteld. Onderwerp van aandacht waren de lopendeonderzoeken op het gebied van korsakov, maar uiteraard werd ook uitvoerig stilgestaan...

28 jan

KKC sluit audit CRKBO succesvol af

Het KKC heeft onlangs de audit van het Centraal Register Kort Beroeps Onderwijs (CRKBO)met succes afgesloten. Dat betekent niet alleen dat de kwaliteit geborgd is, maar ook dat hetKKC de komende vier jaren weer trainingen uit de Academie btw-vrij ...

7 dec 2020

Programma Wetenschapsforum Korsakov 10 december 2020

Graag presenteren wij het programma van het Wetenschapsforum Korsakov 2020Tijd 13.00 tot 15.30 uurVerzoek om tijdig (vanaf 12.50 uur) in te loggen. aanmelden kan via deze link: https://korsakovkenniscentrum.nl/agenda  

29 nov 2020

Korsakov Academie: trainingen door het netwerk, voor het netwerk

Binnen de Korsakov Academie bieden we trainingen aan die bedoeld zijn voor medewerkers die werken met mensen met het syndroom van Korsakov. De trainingen zijn doelgroepspecifiek, geaccrediteerd en worden gefaciliteerd door ons. De trainingen worde...

27 nov 2020

Probleemgedrag bij mensen met het syndroom van Korsakov

Centrum voor Consultatie en Expertise (CCE) programmaleider Henriette Ettema heeft onlangs een interview gehouden met Ineke Gerridzen, specialist ouderengeneeskunder en post doc onderzoeker bij Atlant over haar pronotieonderzoek naar het functione...

19 nov 2020

Albert Postma vertelt over zijn rol in de wetenschapsraad

Samen met prof. dr. Roy Kessels, prof. dr. Cees Hertogh, prof. dr. Berno van Meijel en drs. Cynthia Vogeler vertegenwoordigt prof. dr. Albert Postma de wetenschapsraad van het Korsakov Kenniscentrum. We hebben hem geinterviewd over waar zijn inter...