Nieuws

Nieuws

Inschrijven voor onze nieuwsbrief

Nieuws

7 apr

KKC rondt visitatie succesvol af

De verschillende visitaties voor accreditatie van de expertisecentra Langdurige Zorg en het Korsakov Kenniscentrum hebben in de afgelopen maanden plaatsgevonden. Ook die van het KKC is inmiddels succesvol afgerond, aldus directeur Cynthia Vogeler....

6 apr

Webinar over "Samen beslissen"

Zorgverleners en bewoners hebben elkaar nodig om tot de beste zorg en behandeling te komen. Want door samen te beslissen zullen zorg en ondersteuning beter aansluiten op de behoeften en wensen van bewoners. Binnen de Korsakovzorg is dit soms een h...

6 apr

Agnes Klaren treedt toe tot bestuur KKC

Agnes Klaren, lid van de raad van bestuur van Thebe, treedt toe tot het bestuur van het KKC. Via schriftelijke weg is onlangs aan de leden van de Algemene Ledenvergadering de voordracht voor benoeming voorgelegd en er is enthousiast op gereageerd....

5 apr

Noorderbreedte Toutenburg: “Doorgaan op de ingeslagen weg”

In het kader van de transitie naar Doelgroep Expertisecentrum bracht de visitatiecommissie onlangs een bezoek aan Noorderbreedte. De organisatie bleek goed voorbereid en de dag verliep dan ook in een prettige sfeer. Noorderbreedte is een middelgro...

4 apr

Algemene Ledenvergadering KKC 14 december

Tweemaal per jaar houdt het KKC een Algemene Ledenvergadering (ALV). De tweede Algemene Ledenvergadering  van dit jaar is op 14 december tussen 12.00-13.00 uur. We zetten in op een live bijeenkomst, maar dit is afhankelijk van de dan eventuee...

1 apr

Ergotherapie bij mensen met Korsakov in verpleeghuis

Er komt een onderzoek dat gaat bijdragen aan de ontwikkeling van de toekomstige ‘Handreiking Ergotherapie bij Korsakov’ die wordt ontwikkeld door de ergotherapeuten van Atlant en Lelie zorggroep. In april kunnen ergotherapeuten werkzaa...

29 mrt

Update transitie: Hoe staat het bij...Atlant

Het transitiejaar 2021 is voorbij. In dat jaar zijn belangrijke stappen gezet om te komen tot een gezamenlijk landelijk dekkend Doelgroep Expertisenetwerk voor de doelgroep Korsakov. Maar hoe hebben organisaties het ervaren? Welke stappen zijn gez...

17 mrt

Kick off Doelgroepnetwerk Korsakov 8 juni

Op 8 juni is de kick off van het Doelgroepnetwerk Korsakov. Deze kick off vindt plaats in congrescentrum 1931 ’s-Hertogenbosch, na afloop van de Algemene Ledenvergadering van het KKC. De organisatoren zijn druk bezig om in samenwerking met d...

17 mrt

Oproep: vul vragenlijst "ervaren problemen in Korsakovzorg" in

Onderzoekster Mirjam van Dam (Slingedael) roept iedereen op die dit nog niet heeft gedaan de vragenlijst "Ervaren problemen in de zorg voor mensen met het syndroom van Korsakov: een multicenter vragenlijstonderzoek" in te vullen.   "Het ...

8 mrt

Algemene Ledenvergadering KKC

Tweemaal per jaar houdt het KKC een Algemene Ledenvergadering (ALV). De volgende Algemene Ledenvergadering is op 8 juni tussen 12.00-13.00 uur in 's-Hertogenbosch.  We zien uit naar de ALV en hopen op een hoge opkomst! Aanmelden kan hier.