Nieuws

Nieuws

Inschrijven voor onze nieuwsbrief

Nieuws

8 sep

Muziek kan werken bij korsakov

Muziektherapie zou een rol kunnen spelen in de behandeling van mensen met korsakov. Onlangs verscheen in Journal of Addiction Research een artikel van Monique van Bruggen-Rufi en Annelies van Rijn over dit onderwerp. In het artikel komen twee voor...

14 jul

Organisatie eerste landelijke sportdag korsakov op koers

De eerste landelijke sportdag korsakov komt eraan! Onder andere met de subsidie ‘Klein Geluk’ van FNO is het mogelijk om op 4 mei 2022 zo’n 200 mensen met korsakov in de buurt van Kerkrade samen te laten sporten. Nu de datum en l...

14 jul

Landelijke sportdag korsakov komt eraan

De eerste landelijke sportdag korsakov komt eraan. Op 4 mei 2022 zullen op het terrein van Expertisecentrum Lückerheide bij Kerkrade zo’n 200 sporters en 100 begeleiders een dag vol plezier en sportiviteit beleven. Teams kunnen zich van...

6 jul

Herinnering deelname vragenlijst voor promotieproject

Als deel van haar promotieproject vraagt verplegingswetenschapper en praktijkverpleegkundige Mirjam van Dam aan verpleegkundigen, persoonlijk begeleiders of verzorgenden een vragenlijst in te vullen. Het promotieonderzoek richt zich op verpleegkun...

6 jul

Publicatie over confabulatie

Er is een nieuwe publicatie over confabuleren bij mensen met korsakov. Het onderzoek is geschreven door onder andere Erik Oudman van Slingedael, samen met het Vincent van Gogh Instituut (Roy Kessels, Yvonne Rensen). In het nieuwe onderzoek werd ge...

2 jul

Vruchtbare negende Algemene Ledenvergadering KKC

Op 2 juni jongstleden vond de goed bezochte negende Algemene Ledenvergadering van het KKC plaats. Tijdens de vergadering werd stilgestaan bij het vertrek van bestuurslid Thijs Houtappels, maar ook werden de jaarrekening en jaarverantwoording over ...

24 jun

EDB: Oefenen met praktijk steeds belangrijker

John Nieboer geeft trainingen voor het KKC over de Empathisch Directieve Benadering (EDB). Het doet hem deugd dat de methode inmiddels ook in de wereld van korsakov breed wordt opgepikt. “Want het effect is positief.” De training wordt...

24 jun

Webinar over geagiteerd gedrag bij korsakov

Agitatie bij korsakov is een onderwerp dat nog onvoldoende onderzocht is. Lianda Buijzert van Lelie zorggroep heeft onderzoek gedaan naar de frequentie, ernst en verschijningsvormen ervan. Op 30 juni presenteert ze haar bevindingen tijdens een web...

22 jun

"Zorgtraject korsakov kent verschillende knelpunten"

De cliëntenreis van mensen met korsakov kent verschillende knelpunten. Dat blijkt uit nieuw onderzoek door juriste en psychologe Susanne van den Hooff. Ze nam veertien casussen onder de loep en zag een gebrek aan kennis, gefragmenteerde zorg ...