Nieuws

Nieuws

Inschrijven voor onze nieuwsbrief

Nieuws

2 jan

Vilans publiceert kalender in kader van Wet zorg en dwang

Het motto van de Wet zorg en dwang is sinds de invoering op 1 januari 2020 ‘Nee, tenzij’. Daarmee bedoelt de wet dat zorgprofessionals onvrijwillige zorg voor mensen met dementie of een verstandelijke beperking zoveel mogelijk moeten v...

2 jan

Nieuwe promovendus Korsakov

Ergotherapeut Eline Böhner krijgt van Atlant de mogelijkheid om een promotietraject te doorlopen binnen de doelgroep Korsakov. Zij studeerde in 2022 af als klinisch epidemioloog en werkt inmiddels al 11 jaar als ergotherapeut met mensen met h...

22 dec 2022

Fijne feestdagen!

Het Korsakov Kenniscentrum kijkt terug op een mooi en bewogen jaar waarin veel is bereikt. Hoogtepunten zijn het oprichten van het landelijk expertisenetwerk Korsakov en de uitbreiding van het KKC naar 43 instellingen. Wij willen iedereen hee...

20 dec 2022

VWS bezoekt Korsakov Expertisecentrum Slingedael

Maandag 19 december 2022 bezocht Anno Pomp, coördinator strategie Langdurige zorg van het ministerie van VWS het Korsakov Expertisecentrum Slingedael. Bij het werkbezoek was ook directeur van het Korsakov Kenniscentrum Cynthia Vogeler aanwezi...

19 dec 2022

Terugblik Wetenschapsforum 2022

Het Korsakov Kenniscentrum (KKC) kijkt terug op een zeer geslaagd Wetenschapsforum, afgelopen woensdag 14 december in Amsterdam. Ruim 100 betrokkenen bij Korsakov-zorg namen fysiek deel, nog eens 100 deelnemers volgden de bijeenkomst via de livest...

16 dec 2022

ALV stelt Strategisch Meerjarenplan 2023-2027 vast

Tijdens de Algemene Leden Vergadering van het Korsakov Kenniscentrum (KKC) is het Strategisch Meerjarenplan 2023 - 2027 vastgesteld. Het plan is gebaseerd op concrete input van de instellingen die lid zijn van het KKC, en met behulp van organ...

9 dec 2022

Livestream Wetenschapsforum 14 december 2022

Benieuwd naar de laatste inzichten en onderzoeken op het gebied van Korsakov-zorg? Volg dan aanstaande woensdag 14 december tussen 13.30 en 17.00 uur via een livestream het jaarlijkse Wetenschapsforum van het Korsakov Kenniscentrum. De fysiek...

6 dec 2022

Programma (online) Wetenschapsforum 14 december 2022 bekend

Het definitieve programma van het Wetenschapsforum op woensdag 14 december in Amsterdam is bekend. De fysieke bijeenkomst bijwonen is niet meer mogelijk, de bijeenkomst is volgeboekt. Aanmelden voor de livestream om de bijeenkomst op afstand te vo...

5 dec 2022

Podcast aflevering 4: Goede zorg bij Korsakov

Mensen met verschijnselen van Korsakov mijden vaak zorg en daarnaast is het lastig om de diagnose Korsakov te stellen. Maar als de diagnose gesteld is, hoe ziet deze zorg voor mensen met Korsakov er dan uit?  Over deze vraag gaat onze ho...

3 dec 2022

Factsheet met resultaten Korsakov-studie in verpleeghuizen

Ineke Gerridzen, specialist ouderengeneeskunde en onderzoeker bij Atlant, onderzocht de kenmerken en het functioneren van mensen met het syndroom van Korsakov die in het verpleeghuis verblijven. De belangrijkste uitkomsten van haar onderzoek zijn ...