Nieuws

Nieuws

Inschrijven voor onze nieuwsbrief

Nieuws

3 sep 2020

Vragen over de Wet zorg en dwang?

Het ministerie van VWS heeft een team ingesteld waar je terecht kunt met al je vragen over de Wet zorg en dwang (Wzd)  Sinds januari is de Wet zorg en dwang (Wzd) van kracht. Er worden veel knelpunten ervaren om deze wet goed uit te voeren. D...

21 jul 2020

Positieve reactie CELZ op adviesrapport Werkgroep Korsakov

Met een positieve eerste reactie op het adviesrapport van de werkgroep Korsakov van de Commissie Expertise centra Langdurige Zorg (CELZ) kunnen we een volgende stap zetten in de richting van het toekomstige expertiselandschap voor de specifieke do...

20 jul 2020

Op weg naar goede extramurale Korsakovzorg

Vanuit de Hogeschool van Amsterdam hebben dr. mr. Susanne van den Hooff en dr. ir. Rick Kwekkeboom onderzoek gedaan in samenwerking met leden van het KKC naar de huidige knelpunten in de extramurale zorg en behandeling van mensen met Korsakov en n...

16 jul 2020

Berno Meijel treedt toe tot de wetenschapsraad KKC

Per 1 september 2020 treedt prof. dr. Berno van Meijel  toe tot de wetenschapsraad van het Korsakov Kenniscentrum. Zijn inbreng vanuit het specifieke  perspectief van verpleging en verzorging is een zeer gewenste aanvulling binnen onze w...