Bijeenkomst vakgroep fysiotherapie dinsdag 28 juni 2022

Inschrijven voor onze nieuwsbrief

18 mei 2022

Bijeenkomst vakgroep fysiotherapie dinsdag 28 juni 2022

Deskundigheidsbevordering is belangrijk in de zorg voor mensen met Korsakov. Daarom heeft het Korsakov Kenniscentrum (KKC) speciale vakgroepen opgezet, waaronder een vakgroep voor fysiotherapeuten.

Het KKC ondersteunt het doelgroepexpertisenetwerk in het ontwikkelen van (wetenschappelijke) kennis, best practices en het delen en borgen van kennis in de praktijk. Een andere belangrijke taak van het KKC is het bevorderen van de deskundigheidsbevordering in samenwerking met haar leden. Eén manier om dit te doen is het formeren van vakgroepen voor de betreffende disciplines werkzaam in de zorg rondom Korsakov. Een vakgroep dient ervoor om het eigen vakgebied te verankeren. Het gebruiken van werkervaring en gedeelde kennis leidt tot het verdiepen van de kwaliteit van de discipline en zo tot een betere zorg aan de cliënt. 
Om dit te bereiken gaat het KKC jaarlijks minimaal één structurele vakgroepbijeenkomst per kernteamdiscipline voor aangesloten zorginstellingen aan de vereniging organiseren en faciliteren. Voor de vakgroep fysiotherapie Korsakov worden twee bijeenkomsten per jaar georganiseerd, in het tweede en vierde kwartaal van 2022. 

De bijeenkomst vindt digitaal plaats op dinsdag 28 juni van 15.00 tot 17.00 uur. Voorzitters van de bijeenkomst zijn Marieke Milder, fysiotherapeut Atlant en David Romeijn, fysiotherapeut Lelie zorggroep.
De vakgroep fysiotherapie KKC is toegankelijk voor fysiotherapeuten die werkzaam zijn bij aangesloten leden van het Korsakov Kenniscentrum. 

Programma:
- Welkom met toelichting op de vakgroep
- Kennismaking
- Opstellen jaarplan m.b.v. visie4luik
PAUZE
- Casusbespreking diagnostiek
- Inventariseren kennisvragen
- Afsluiting

Het programma met documenten en de digitale link wordt uiterlijk een week van tevoren naar de deelnemers aan de vakgroepbijeenkomst verstuurd. 
Accreditatie voor de bijeenkomst wordt aangevraagd. 

Het verzoek aan de lezer is om deze uitnodiging door te sturen naar de fysiotherapeuten van de instelling.

 aanmelden

Deel deze post