Vacature lid van Bestuur KKC

Inschrijven voor onze nieuwsbrief

19 januari 2022

Vacature lid van Bestuur KKC

Door het vertrek van Petra van Dam is er een vacature ontstaan voor lid van Bestuur van het KKC. Petra heeft eind december 2021 afscheid genomen van het bestuur van het KKC. Wij zijn Petra zeer erkentelijk voor de belangrijke bijdrage die zij heeft geleverd aan de vereniging in de afgelopen jaren. Als bestuur van het KKC hopen we snel een schriftelijke voordracht aan de ALV te doen voor een nieuw lid van het bestuur KKC.

Wat is en doet het Bestuur van het KKC

Als vereniging KKC hebben we volgens de statuten een gekozen bestuur bestaande uit 5 bestuurders van verschillende lidorganisaties. Deze worden verkozen voor de periode van 4 jaar met een mogelijkheid van een tweede termijn van wederom 4 jaar.

Op de website vindt u de statuten en Huishoudelijk Reglement inclusief de profielschets van lid bestuur KKC. Hierin staan de verantwoordelijkheden en taken van de leden van het bestuur verder toegelicht.  

De procedure zal er als volgt uitzien:

U kunt uw interesse kenbaar maken met een schrijven gericht aan het KKC t.a.v. Hendrik Jan van den Berg, voorzitter van bestuur KKC (via info@korsakovkenniscentrum.nl). Vanuit een kleine commissie zal hierop een gesprek volgen. Het bestuur zal vervolgens een schriftelijke voordracht doen aan de ALV.

Graag ontvangen wij uw reactie uiterlijk maandag 1 februari 2022.

 

Vragen

Uiteraard kunt u uw vragen over de vacature en de procedure aan ons stellen. U kunt hiervoor contact opnemen met:

Hendrik Jan van den Berg, voorzitter bestuur via email: h.vandenberg@leliezorggroep.nl.  

Cynthia Vogeler, directeur KKC, via email: c.vogeler@korsakovkenniscentrum.nl of telefoonnummer 06-41041873.

 

De vacature zal ook via de website worden gecommuniceerd naar alle leden.

Deel deze post