Vacature Lid van Bestuur KKC

Inschrijven voor onze nieuwsbrief

8 april 2021

Vacature Lid van Bestuur KKC

Thijs Houtappels neemt binnenkort afscheid als bestuurslid van het KKC. Met het vertrek van Thijs komt er met ingang van 2 juni een vacature vrij voor Lid van Bestuur van het Korsakov Kenniscentrum. Het bestuur van het KKC nodigt belangstellenden uit om te solliciteren naar deze functie.

Het Korsakov Kenniscentrum ontwikkelt en deelt kennis over het syndroom van Korsakov met als doel de levensomstandigheden van mensen met korsakov te verbeteren, de maatschappelijke bekendheid van korsakov te vergroten en de aandoening terug te dringen.

Wat is en doet het bestuur van het KKC

Als vereniging KKC hebben we volgens de statuten een gekozen bestuur bestaande uit 5 bestuurders van verschillende lid-organisaties. Deze worden verkozen voor de periode van 4 jaar met een mogelijkheid van een tweede termijn van wederom 4 jaar.

Op onze website vindt u de statuten en Huishoudelijk Reglement inclusief de profielschets van “Lid bestuur KKC”. Hierin staan de verantwoordelijkheden en taken van de leden van het bestuur verder toegelicht. 

Brede vertegenwoordiging

Het KKC is gestart om zich te accrediteren als doelgroep expertisenetwerk voor korsakov. Die ontwikkeling heeft er bij het bestuur toe geleid om met deze vacature te werken aan een vertegenwoordiging in het bestuur van alle leden. Daarom geldt voor het nieuwe lid bestuur dat deze geen bestuurder is van een kandidaat-regionaal of landelijk expertisecentrum Korsakov (REC/DEC).

De procedure

U kunt uw interesse kenbaar maken met een schrijven gericht aan het KKC, t.a.v. Petra van Dam, voorzitter van bestuur KKC (via info@korsakovkenniscentrum.nl). Vanuit een kleine commissie zal hierop een gesprek volgen. Het voltallig bestuur zal vervolgens de voordracht aan de ALV doen in juni.

Graag ontvangen wij uw reactie uiterlijk maandag 26 april.

Vragen

Uiteraard kunt u uw vragen over de vacature en de procedure aan ons stellen. U kunt hiervoor contact opnemen met:

Petra van Dam, voorzitter bestuur via email: p.vandam@amsta.nl

Cynthia Vogeler, directeur KKC, via email: c.vogeler@korsakovkenniscentrum.nl

Deel deze post