Stuur uw commentaar op de Zorgstandaard in

Inschrijven voor onze nieuwsbrief

29 april 2022

Stuur uw commentaar op de Zorgstandaard in

Zoals u wellicht weet is het Korsakov Kenniscentrum in 2020 gestart met het ontwikkelen van de Zorgstandaard voor mensen met Korsakov. Inmiddels is de eerste concepttekst klaar en zijn de eerste commentaren opgehaald bij cliëntenorganisatie Het Zwarte Gat. De tekst ligt nu voor bij de vereniging en iedereen is van harte welkom om uiterlijk 15 mei het commentaar in te dienen.

Bij het ontwikkelen van de Zorgstandaard hebben we als kennisnetwerk een brede vertegenwoordiging gevraagd van experts, senior onderzoekers, zorgprofessionals en behandelaren op het gebied van het syndroom van Korsakov om mee te denken en te schrijven aan deze eerste zorgstandaard. De zorgstandaard is opgesteld naar de laatste vereisten van een zorgstandaard en vervangt het Zorgprogramma 'Korsakov in het verpleeghuis, mij mankeert niks' uit 2007. 

Graag consulteren wij u hierbij en zien uw commentaar graag terug. Na de consultatie binnen het kennisnetwerk zal de zorgstandaard met verwerkte opmerkingen aan de betrokken beroepsverenigingen voorgelegd worden. Na goedkeuring van de beroepsverenigingen wordt de zorgstandaard uiterlijk 1 januari 2023 aan het Zorginstituut Nederland aangeboden voor opname in het kwaliteitsregister. 

Wij verzoeken u dit verzoek tot commentaar door te sturen naar experts binnen uw organisatie om het commentaar zo breed mogelijk op te halen.

Wilt u ook commentaar insturen? Stuur dan een mail naar info@korsakovkenniscentrum.nl

Mocht u nog vooraf vragen hebben, dan kunt u deze stellen op een digitale bijeenkomst op 9 mei om 11.30-13.00 uur.

 

Deel deze post