Organisatie eerste landelijke sportdag korsakov op koers

Inschrijven voor onze nieuwsbrief

14 juli 2021

Organisatie eerste landelijke sportdag korsakov op koers

De eerste landelijke sportdag korsakov komt eraan! Onder andere met de subsidie ‘Klein Geluk’ van FNO is het mogelijk om op 4 mei 2022 zo’n 200 mensen met korsakov in de buurt van Kerkrade samen te laten sporten. Nu de datum en locatie bekend zijn, gaan de organisatoren aan de slag met de inhoud en logistiek van de dag. Hoe ver is de organisatie van de dag inmiddels?

Cynthia Vogeler, directeur van het Korsakov Kenniscentrum (KKC), schetst allereerst het belang van een landelijke sportdag. Want samen sporten is belangrijk, zo zegt Cynthia. “Bewoners met korsakov in de langdurige zorg hebben veel moeite met sociale contacten. Het opzetten of onderhouden ervan is vaak lastig. De bewoners zijn in het dagelijks leven vaak aangewezen op hun mede-bewoners op de woongroep of op de dagbesteding. Veel meer contact daarbuiten is er meestal niet omdat de meeste bewoners al een zwak sociaal netwerk hadden voordat ze werden opgenomen in een woon-zorgvoorziening. Met een landelijke sportdag willen we zorgen dat mensen een positieve ervaring opdoen door andere mensen met korsakov te ontmoeten in een andere setting. Daarnaast komen zij door te sporten op een andere manier met elkaar in contact. En bewegen is natuurlijk gezond!”

Meedoen is belangrijker dan winnen

De sportdag wil zo’n 200 deelnemers en 100 begeleiders afkomstig uit het hele land samenbrengen om samen te sporten. Dat gaat gebeuren op 4 mei 2022, en wel bij Expertisecentrum Lückerheide, in de buurt van het Limburgse Kerkrade. Door op die dag samen te sporten, stijgt het emotionele en fysieke welbevinden van de deelnemers. Mensen komen even uit hun passieve houding en maken er een leuke actieve dag van. “Ze worden er echt blij van!” Het devies voor de sportdag is dan ook ‘meedoen is belangrijker dan winnen’. Maar toch staan er straks spelletjes op het programma waarbij deelnemers kunnen winnen of verliezen. “Veel bewoners vinden dat competitieve element toch erg leuk, zo denken wij. Bovendien worden er ook prijzen uitgereikt, maar dat zijn geen prijzen voor de beste deelnemers. Er zal vooral aandacht zijn voor zaken als enthousiasme, of het leukste spel. De prijzen draaien vooral om het meedoen.”

Traject

Na het toekennen van de FNO subsidie, eind 2020, is in januari 2021 meteen begonnen met het verder uitwerken van het plan van aanpak. Vanuit diverse instellingen werden ook werkgroepen geformeerd om het evenement verder handen en voeten te geven. Al snel bleek dat een landelijke sportdag eigenlijk alleen in mei of september mogelijk was. Door de destijds geldende coronamaatregelen bleek mei 2021 onhaalbaar en was er teveel onduidelijkheid over welke maatregelen er in september nog van kracht zouden zijn. Het risico van het samenbrengen van veel mensen die ook nog eens allemaal in de langdurige zorg werken, was te groot. Besloten werd daarom de sportdag over 2021 heen te tillen, met als definitieve datum 4 mei 2022. Het jaar 2021 wordt nu gebruikt om de organisatie en voorbereiding helemaal goed op te zetten. De dag zelf vindt plaats in de buurt van Kerkrade. De locatie van de sportdag is ideaal, zo zegt Guido Loop van Expertisecentrum Lückerheide. “Het ligt naast het Pinkpopterrein en heeft de beschikking over zowel binnen- als buitenfaciliteiten. Mochten we naar binnen gaan, dan hebben we de hele sporthal ook voor onszelf.”

Opzet

Het opzetten van een landelijke sportdag is complex. Het coördineren, samenbrengen van de juiste mensen en het op locatie alles goed inrichten heeft heel wat voeten in de aarde. “Daarom zijn wij heel blij met de subsidie Klein Geluk van FNO, dat zich inzet voor evenementen voor mensen uit kwetsbare doelgroepen. Door het vanaf de grond af aan opbouwen van de eerste landelijke korsakov sportdag willen wij een basis neerzetten voor een (twee)jaarlijks vervolg. De blauwdruk die ons team creëert, kan daarom bij nieuwe edities worden gebruikt als basis”, zegt Cynthia. 

Film

Op het moment dat deelnemers weer terugkomen op hun woonvoorziening, vervaagt de herinnering aan de sportdag in veel gevallen waarschijnlijk alweer snel. Mensen met korsakov kampen vaak met geheugenproblematiek. Het verdwijnen van die herinnering is zonde, want de dag heeft waarschijnlijk gezorgd voor een hele mooie en waardevolle ervaring voor de deelnemer. Om te proberen de herinnering levend te houden, zullen er tijdens de sportdag filmopnames worden gemaakt. Periodiek kunnen begeleiders achteraf samen met de deelnemer de beelden nog eens bekijken en hopelijk zal dat zorgen voor een brede glimlach op het gezicht van de bewoner in kwestie. Uit meerdere onderzoeken is gebleken dat prikkels als foto’s of films kunnen helpen om herinneringen op te roepen. “Hopelijk gaat dat bij de sportdag ook werken.”

Waar staan we?

Nu, in juli, staat de basis goed op de rit. De werkgroepen zijn geformeerd en hebben de eerste bijeenkomsten al gehad. Tijdens de werkgroepbijeenkomsten zijn de rollen en structuur verdeeld; wie doet wat? “We willen komen tot een draaiboek zodat in de toekomst nieuwe organisatoren een basis hebben om vanuit verder te werken. Want het doel is om jaarlijks of tweejaarlijks deze sportdag te houden. Inmiddels zijn de fundamenten voor dat draaiboek gelegd. Ook staat de basis van het evaluatieonderzoek op welbevinden.”

Productieve werkgroep

Eveline Kalkhoven overziet als spin in het web vanuit het overkoepelende KKC de werkgroepbijeenkomsten. Ze ziet mooie dingen gebeuren. “Het enthousiasme om samen iets op te zetten is echt overweldigend. We werken heel goed samen, de lijnen zijn kort en iedereen weet elkaar snel en goed te vinden. Iedereen zet een stapje extra om elkaar te ondersteunen en deze landelijke sportdag mogelijk te maken.”

Ondertussen vanuit de praktijk

Zetten we vanaf het overkoepelende KKC een stapje lager naar de werkvloer, treffen we daar weer Guido Loop. Hij is ook coördinator van vrijwilligers bij Expertisecentrum Lückerheide en was tien jaar geleden al betrokken bij het opzetten van een sportdag voor zijn instelling. Hij kan niet wachten tot het zo ver is. “In de zomer gebruikten we het naburige grasveld om knotshockey en voetbal te spelen. In de winter konden we naar binnen om in de hal te sporten. Op gegeven moment ontstond het idee om een sportdag te organiseren voor mensen met korsakov. Dat hebben we toen gedaan en dat idee is de basis geweest voor de landelijke sportdag die op 4 mei gehouden gaat worden. We zijn dan ook heel blij met de subsidie die vrij is gekomen!”

Een hele puzzel

Geld is er dus, maar hoe ver zijn Guido en zijn medewerkers met de organisatie? “Het heeft een tijd geduurd totdat de datum vastgesteld was, maar nu kunnen we aan de slag met de inhoud van de dag en de logistiek eromheen. Dat is nog een hele puzzel. Het vervoer moet geregeld worden, dat is heel belangrijk. Iedereen moet gezond en wel aankomen en vertrekken. Maar denk ook aan zaken als de catering. Verder zijn we bezig om te kijken of er sponsoring mogelijk is, bijvoorbeeld door lokale ondernemers. En uiteraard de planning van de dag zelf: welke spellen worden er gespeeld? We moeten bovendien op twee borden schaken want we moeten een binnen- en buitenprogramma opstellen. En uiteraard is er een legertje vrijwilligers nodig om te assisteren bij de spellen en het eten en drinken. Ik heb er alle vertrouwen in dat we genoeg mensen zullen vinden. Het belangrijkste is dat we achteraf kunnen zeggen dat alles goed gegaan is.”

Iedereen draagt steentje bij

Sandra Flach is net zo enthousiast als Guido Loop. Ze werkt bij Het Parkhuis in Dordrecht als Coördinator Werkplaats In Bedrijf. Ze sloot zich van harte aan bij de organisatie van de sportdag, ook al wordt die niet in haar regio gehouden. “We helpen heel graag om er samen met de andere werkgroepleden iets moois van te maken. Expertisecentrum Lückerheide heeft bovendien al ervaring met de organisatie van een sportdag en hun faciliteiten zijn ideaal. Iedereen uit de organisatie probeert vanuit zijn eigen expertise een steentje bij te dragen. Zo hebben wij de draaiboeken van onze eigen eerdere sportdag opgestuurd, daar kunnen ze wellicht ook handige dingen uithalen. Het is heel mooi om te merken dat in alle lagen hetzelfde enthousiasme heerst en dat het overleg in harmonie plaatsvindt.”

Uitdagingen

De datum en locatie zijn bekend. Nu is het een kwestie van teams samenstellen, spellen bedenken en plannen, heel veel plannen. “Denk alleen maar eens aan het maken van de teams”, zegt Sandra. “En dan heb je ook nog te maken met de medewerkers die die dag meegaan. We moeten het zo regelen dat er geen gaten in de bezetting ontstaan. En dan de reis. Maken we die in één keer of blijven we ergens overnachten? Met dat soort zaken gaan we de komende tijd aan de slag.”

Evaluatieonderzoek welbevinden

De aanname is dat mensen blij worden van de sportdag en dat ze lekker actief bezig zijn in een andere setting dan waarin ze dagelijks verkeren. Maar hoe blij worden mensen? En wat doet sporten met hun gedrag? Die vragen stelde Erik Oudman, Gz-psycholoog en Senior onderzoeker bij Korsakovcentrum Slingedael. Hij gaat met een evaluatieonderzoek aan de slag om antwoorden te krijgen. Erik vraagt begeleiders van de deelnemers aan de sportdag om hen te monitoren en op drie momenten hun enthousiasme, blijdschap en sociaal gedrag in kaart te brengen. “Dat doen ze voor, tijdens en een week na de sportdag. Het doel is om vast te leggen of het ook echt zo is dat het een positieve bijdrage heeft op de dag zelf en later. Daarmee is dan meteen het nut van zo’n dag bewezen. En misschien ook wel van buiten sporten in het algemeen, dus bij een instelling. Ook kun je zien welk deel het meest verbetert: zijn mensen vooral veel blijer, socialer of juist enthousiaster?”

Inschrijving

In oktober gaat de inschrijving voor de teams open, zegt Eveline Kalkhoven. “We geven hier op tijd aandacht aan zodat de instellingen genoeg tijd hebben om mensen te vinden die mee willen doen.”

De landelijke sportdag korsakov wordt mede mogelijk gemaakt door FNO.

 

Over subsidie "Klein Geluk"

FNO wil bij een aantal kwetsbare groepen in de samenleving de kansen op gezondheid, kwaliteit van  leven en toekomstperspectief vergroten. Zo ondersteunt het fonds de komende 4 jaar met een  bedrag van 3 miljoen euro het programma ‘Klein Geluk’, gericht op mensen met een langdurige  beperking op het vlak van gezondheid. Het gaat om mensen van alle leeftijden met een breed  spectrum van aandoeningen (somatisch, psychiatrisch, lichamelijk, verstandelijk, zintuiglijk). Deze  personen ervaren over het algemeen minder kwaliteit van leven dan de gemiddelde inwoner van  Nederland en zijn vaak afhankelijk van anderen om die te verbeteren. Het doel van het programma Klein Geluk is om een bijdrage te leveren aan de kwaliteit van leven van mensen met een langdurige beperking op het vlak van gezondheid. Deze doelstelling wordt gerealiseerd door projecten te financieren waarbij de doelgroep meer welbevinden zal ervaren, meer sociaal gaat participeren en/of meer regie kan voeren over zijn/haar eigen leven.

 

Deel deze post