Oproep: vul vragenlijst "ervaren problemen in Korsakovzorg" in

Inschrijven voor onze nieuwsbrief

17 maart 2022

Oproep: vul vragenlijst "ervaren problemen in Korsakovzorg" in

Onderzoekster Mirjam van Dam (Slingedael) roept iedereen op die dit nog niet heeft gedaan de vragenlijst "Ervaren problemen in de zorg voor mensen met het syndroom van Korsakov: een multicenter vragenlijstonderzoek" in te vullen.  

"Het gewenste aantal van 278 vragenlijsten is bijna behaald. Vandaar deze oproep aan iedereen die de vragenlijst nog niet heeft ingevuld, dit alsnog te doen", zegt Van Dam. "De vragenlijst is bedoeld voor collega's die in de directe zorg (aan bed) werken met mensen met het syndroom van Korsakov met een opleiding van niveau 3 of hoger (vaak verzorgden, verpleegkundigen en sociaalpedagogisch hulpverleners/werkers). De lijst is niet bedoeld voor behandelaren."

Het doel van het onderzoek is te verkennen in welke mate zorgprofessionals problemen ervaren in de dagelijkse zorg voor mensen met het syndroom van Korsakov en hoe vaardig ze zich voelen om hier mee om te gaan. Van Dam: "Het gaat om problemen van somatische, psychiatrische, gedragsmatige en functionele aard. De resultaten wil ik gaan gebruiken om het gesprek aan te gaan met verpleegkundigen en verzorgenden in Nederland en dieper op de uitkomsten in te gaan. Zijn dit echt de grootste problemen waar je tegenaan loopt in je dagelijkse werk? En wat zou je kunnen helpen ter ondersteuning? Ik heb als doel iets te ontwikkelen waar de praktijk behoefte aan heeft en waar de zorgverleners iets mee kunnen."

Van Dam heeft de vragenlijst in Slingedael eerst getest met verzorgenden en één van de dingen die zij teruggaven was: “Het is net of je op de afdeling bent geweest”. De vragenlijst bestaat uit stellingen die gescoord moeten worden van 0-100. "Bij de stelling wordt gevraagd hoe groot het probleem in de dagelijkse praktijk voor je is en hoe vaardig je je voelt om ermee om te gaan." 

Het is de bedoeling dat de beantwoording van de vragenlijst specifieke betrekking heeft op patiënten met het syndroom van Korsakov. Mocht je op een gemengde afdeling werken dan dient de beantwoording van de vragenlijst specifiek te gelden voor de Korsakov populatie. 

Wanneer je de vragenlijst opent zal er eerst een informatiebrief en toestemmingsformulier verschijnen. Daarna start de daadwerkelijke vragenlijst. En op het eind zal gevraagd worden om nog een aantal gegevens in te vullen. In verband met het anoniem verzamelen van gegevens dient de vragenlijst in 1 keer ingevuld te worden. "Je kunt de lijst dus niet tussentijds afsluiten en opnieuw opstarten."

Via deze link is de vragenlijst: 'Ervaren problemen in de zorg voor mensen met het syndroom van Korsakov te bereiken'

Mochten er vragen zijn dan kun je deze mailen naar: mi.vandam@leliezorggroep.nl

 

Deel deze post