Kick-off bijeenkomst Vakgroep Verpleegkundigen donderdag 17 juni 2021

Inschrijven voor onze nieuwsbrief

28 maart 2021

Kick-off bijeenkomst Vakgroep Verpleegkundigen donderdag 17 juni 2021

Het KKC organiseert op donderdag 17 juni van 14.00 tot 16.00 een (digitale) kick-off bijeenkomst voor de Vakgroep Verpleegkundigen KKC.
doelgroep: verpleegkundigen niveau 4, 5, 6, verpleegkundig specialisten, kwaliteitsverpleegkundigen en verpleegwetenschappers.

Er gebeurt veel op het gebied van versterking van de kennisinfrastructuur bij de doelgroep Korsakov in de Langdurige Zorg. Kennisontwikkeling, samenwerking en (praktijkgerichte) deskundigheidsbevordering zijn belangrijke gebieden waarop stappen worden gezet. Verpleegkundigen en verzorgenden spelen een belangrijke rol in deze ontwikkeling.

In de bijeenkomst gaan we inventariseren welke vragen er spelen, welke positie de verpleegkundigen & verzorgenden hierin nemen en hoe de vakgroep vorm gaat krijgen.

Wij starten met een bijeenkomst voor verpleegkundigen niveau 4, 5, 6, verpleegkundig specialisten, kwaliteitsverpleegkundigen, verpleegwetenschappers en zullen deze op een later tijdstip uitbreiden naar verzorgenden niveau 2 en 3.

Aanmelding voor deze bijeenkomst is alleen mogelijk voor de betreffende doelgroep via de onderstaande link:
https://korsakovkenniscentrum.nl/agenda/vakgroep-verpleegkundigen

Voorzitter van de bijeenkomst is Mirjam van Dam, Praktijk Verpleegkundige Ouderenzorg en Verpleegwetenschapper Korsakovcentrum Slingedael (Lelie zorggroep).

Voor meer informatie kun je contact opnemen met Marga ten Wolde, coördinator KKC m.tenwolde@korsakovkenniscentrum.nl

De digitale link en definitieve agenda worden 16 juni verstuurd.

Deel deze post