Inschrijvingstermijn sportdag korsakov verlengd

Inschrijven voor onze nieuwsbrief

2 november 2021

Inschrijvingstermijn sportdag korsakov verlengd

Het is nog steeds mogelijk voor instellingen om zich in te schrijven voor de eerste landelijke sportdag korsakov. De uiterste inschrijfdatum is verzet naar 1 december. Tot die dag kunnen zij hun teams inschrijven voor een mooie en sportieve ervaring. Want samen sporten is een feestje en bovendien nuttig!

Sinds oktober kunnen in stellingen zich inschrijven voor de landelijke sportdag. Een behoorlijk aantal deelnemers is al bijeen gebracht, maar er is nog volop ruimte om mee te doen. Instellingen die wel van plan zijn om mee te doen maar zich nog niet aangemeld hebben, worden opgeroepen dit wel alvast te doen zodat de organisatie een beeld krijgt over de hoeveelheid sporters die zij kan verwachten op 4 mei. Ook kleinere organisaties die misschien moeite hebben om snel te schakelen en teams op de been te brengen, worden verzocht al wel vast hun interesse in deelname te melden.

Cynthia Vogeler, directeur van het Korsakov Kenniscentrum (KKC), schetst het belang van een landelijke sportdag. “Bewoners met korsakov in de langdurige zorg hebben veel moeite met sociale contacten. Het opzetten of onderhouden ervan is vaak lastig. De bewoners zijn in het dagelijks leven vaak aangewezen op hun mede-bewoners op de woongroep of op de dagbesteding. Veel meer contact daarbuiten is er meestal niet omdat de meeste bewoners al een zwak sociaal netwerk hadden voordat ze werden opgenomen in een woon-zorgvoorziening. Met een landelijke sportdag willen we zorgen dat mensen een positieve ervaring opdoen door andere mensen met korsakov te ontmoeten in een andere setting. Daarnaast komen zij door te sporten op een andere manier met elkaar in contact. En bewegen is natuurlijk gezond!”

Dus wilt u meedoen? Laat het weten en meld u voor 1 december bij Eveline Kalkhoven: info@korsakovkenniscentrum.nl. Na aanmelding ontvangen deelnemers een inschrijvingsformulier.

Deel deze post