Herinnering deelname vragenlijst voor promotieproject

Inschrijven voor onze nieuwsbrief

6 juli 2021

Herinnering deelname vragenlijst voor promotieproject

Als deel van haar promotieproject vraagt verplegingswetenschapper en praktijkverpleegkundige Mirjam van Dam aan verpleegkundigen, persoonlijk begeleiders of verzorgenden een vragenlijst in te vullen. Het promotieonderzoek richt zich op verpleegkundige/verzorgende uitdagingen in de zorg voor mensen met het syndroom van Korsakov.

De vragenlijst maakt deel uit van Mirjams tweede onderzoek "Ervaren problemen in de zorg voor mensen met het syndroom van Korsakov: een multicenter vragenlijstonderzoek". Het doel van de vragenlijst is te verkennen in welke mate zorgprofessionals problemen ervaren in de dagelijkse zorg voor mensen met het syndroom van Korsakov en hoe vaardig ze zich voelen om hier mee om te gaan. Het gaat om problemen van somatische, psychiatrische, gedragsmatige en functionele aard. Resultaten van de vragenlijst zullen gebruikt worden om een praktijkgerichte interventie te ontwikkelen die zowel verzorgenden/verpleegkundigen als de cliënten ten goede komt.

De teller van de vragenlijst staat op dit moment op 100 van de 500. Mocht je als verpleegkundige, verzorgende of (persoonlijk) begeleider de vragenlijst nog niet ingevuld hebben kun je dit nog altijd doen op: 

https://research.sc/participant/login/dynamic/CEC6B7D4-A11D-4953-8784-6C464D98FEF8

In verband met het anoniem verzamelen van gegevens dient de vragenlijst in 1 keer ingevuld te worden. Je kunt hem dus niet tussentijds afsluiten en opnieuw opstarten.

Het invullen van de vragenlijst kost ongeveer 20-30 minuten. De vragenlijst is ook getest onder een aantal verzorgenden en verpleegkundigen waarbij een verzorgende zei: "Het is net of je op de afdeling bent geweest."

Voor vragen/opmerkingen rondom de vragenlijst is Mirjam te bereiken op: mi.vandam@leliezorggroep.nl

Deel deze post