Algemene Ledenvergadering op 2 juni: wees erbij!

Inschrijven voor onze nieuwsbrief

26 mei 2021

Algemene Ledenvergadering op 2 juni: wees erbij!

Op 2 juni vindt alweer de negende Algemene Ledenvergadering van het KKC plaats. Tijdens de vergadering zal niet alleen verantwoording worden afgelegd over het afgelopen jaar, maar ook de stand van zaken voor 2021 komt uitgebreid aan bod. Bovendien is tijdens deze vergadering het afscheid van Thijs Houtappels en vindt onder voorbehoud de benoeming van een nieuw lid van het bestuur plaats. Direct na de vergadering start een inhoudelijke bijeenkomst over de Empirisch Directieve Benadering (EDB).  

Reden genoeg om aanwezig te zijn dus! Meld je hier aan.

 

De agenda voor de vergadering ziet er als volgt uit:

Tijd:       12.00 – 13.00 uur  

Welkom en agenda vaststellen                                                         12.00 - 12.05


Mededelingen directie en bestuur                                                   12.05 – 12.10


Notulen 10-december 2020                                                             12.10 - 12.15
(ter goedkeuring)


Jaarverantwoording 2020                                                                 12.15 - 12.30
(ter vaststelling)

·         Jaarrekening 2020                                                                      

(ter goedkeuring)

·         Verslag kascommissie en decharge bestuur

 

Stand van zaken KKC 2021                                                                12.40 – 12.50
(ter informatie)

·         Kennisinfrastructuur en Expertisecentra Langdurige Zorg

·         Proces meerjarenplan 2022 -2025

 

Benoeming nieuw lid bestuur KKC                                                   12.50 – 12.55
(onder voorbehoud)


Rondvraag en sluiting                                                                       12.55 – 13.00        
 

Bijeenkomst EDB


Na de vergadering is er een inhoudelijk programma over de Empirisch Directieve Benadering (EDB), aanmelden daarvoor kan hier.

 

 

Deel deze post