Online bijeenkomsten

Online bijeenkomsten

Heeft u een webinar of online presentatie gemist? Kijk ze hier terug.

  • Op 2 juli 2020 organiseerde ActiZ, in samenwerking met het Korsakov Kenniscentrum en Nederlands Kenniscentrum Ouderenpsychiatrie het webinar 'Toegang GGZ cliënten tot de Wlz'. In het webinar spraken: Martin Holling (VWS), Marloes Nijhoff (NZa), Tessa de Bruijn
    Bekijk het webinar.
  • Op 10 december 2020 vond het Wetenschapsforum van het Korsakov Kenniscentrum plaats. Onderwerp van aandacht waren de lopende onderzoeken op het gebied van korsakov, maar uiteraard werd ook uitvoerig stilgestaan bij de effecten van COVID-19 in de verpleeghuiszorg. Onder leiding van voorzitter van de wetenschapsraad prof. dr. Roy Kessels kwamen verschillende interessante sprekers aan het woord waaronder Cees Hertogh, Roeline Bieman, Misha Oey en Wiltiene Moerman, Berno van Meijel, Ineke Gerridzen en Julie Jansen. De middag is opgenomen en kan via deze link worden terug gezien: https://www.youtube.com/watch?v=RJn5JuwOV9I
  • Op 24 februari 2021 presenteerde Anne Bergsma tijdens een webinar haar onderzoek in Slingedael. Anne is voor haar stage bij Slingedael in Rotterdam bezig geweest met een onderzoek waarbij meerdere bewoners meededen aan een een interventie waarbij ze wekelijks een aantal keer met Anne buiten gingen wandelen. Dit was gecombineerd met het leren van een bepaalde route op verschillende manieren. Een van die manieren was foutloos leren, een leertechniek waarbij het maken van fouten wordt geminimaliseerd. Deze techniek heeft al veel positieve resultaten geboekt in andere studies met patiënten met het syndroom van Korsakov. In het onderzoek heb ik gekeken naar het effect van deze interventie op conditie, het leren van de route, cognitie en de kwaliteit van leven van de patiënten. Het webinar is hier terug te zien: https://www.youtube.com/watch?v=U6mqjGFJ1b8
  • Op 14 september 2021 vond een webinar plaats over moreel redeneren bij mensen met korsakov. Nairobi Vlot presenteerde de bevindingen die ze opdeed na onderzoek onder twintig mensen met korsakov die ze allerlei dilemma's voorlegde. Zo kon ze ontdekken of men geneigd is het eigen gedrag eerder goed te keuren dan dat van een ander. Daarnaast legde ze een aantal andere taken voor, vanuit de verwachting dat het vermogen tot emotieherkenning en cognitieve flexibiliteit, evenals pre-morbide delinquent gedrag een rol spelen bij perspectiefname en moreel redeneren. Bekijk het webinar via deze link!