Kennisagenda

Zoeken

Kennisagenda

De kennisagenda geeft de belangrijkste kennisvragen weer die in de praktijk leven. Deze kennisvragen bieden de basis voor de kennisontwikkeling waarmee de zorg en behandeling voor mensen met korsakov kan worden verbeterd door deze wetenschappelijk te onderbouwen. 

De kennisagenda is in 2019 gepubliceerd en wordt in 2023 herzien.

1 resultaat