Webinar: Zorguitdagingen voor mensen met het syndroom van Korsakov

7 december 2022

Webinar: Zorguitdagingen voor mensen met het syndroom van Korsakov

Vanuit de literatuur komt naar voren dat mensen met het syndroom van Korsakov op verschillende gebieden zijn aangedaan. Ze hebben vaak één of meerdere somatische, psychiatrische, gedrags- en/of functionele problemen. Maar hoe worden deze problemen ervaren in de dagelijkse praktijk? In dit webinar georganiseerd door de Lelie Zorggroep licht verpleegwetenschapper Mirjam van Dam de uitkomsten van haar tweede studie van haar promotietraject toe.

Vanuit haar verpleegkundige achtergrond is Mirjam van Dam nieuwsgierig naar de dagelijkse zorg rondom mensen met het syndroom van Korsakov. Hier is nog weinig over bekend. Wel is bekend dat mensen met het syndroom van Korsakov veel zorgproblemen kunnen hebben wat soms een uitdaging kan zijn voor zorgprofessionals in de dagelijkse praktijk. Het is echter niet bekend welke zorgproblemen als uitdagend worden ervaren en hoe competent medewerkers zich voelen om hiermee om te gaan. Deze informatie kan helpen om gericht interventies te ontwikkelen voor de lastige uitdagingen in de praktijk.

Datum: woensdag 7 december
Tijd: 14.30 uur
Toegang: gratis
Aanmelden

Deel deze post